Counseling

Counseling of gesprekstherapie is een laagdrempelige vorm van hulpverlening door middel van gesprekken. Het is voor geestelijk gezonde mensen die door een gebeurtenis en/of omstandigheden (tijdelijk) minder goed kunnen functioneren. Counseling helpt je om gebruik te maken van je eigen kracht.


Counseling kan ook inhouden dat je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek maar dat buiten de bekende kring van familie, vrienden en kennissen wilt doen. Je blijft vaak in het zelfde kringetje in je hoofd ronddraaien, counseling helpt helderheid te scheppen in gedachten en gevoelens.
Het biedt ook de mogelijkheid op een andere manier naar je leven te kijken en hoe er mee om te gaan.
De doelstelling van counseling is de kwaliteit van het leven van mensen te helpen verbeteren.

Voorbeelden waarbij Counseling heel geschikt is:
Altijd tegen dezelfde situatie aanlopen.
Geen keuze kunnen maken.
Niet om kunnen gaan met bepaalde emoties.
Sterker in je schoenen staan.
Je eigen kracht (her)ontdekken