Oase

Healing en Balans

Mei aktie:

Als je na afloop van je afspraak in de hele maand MEI meteen de volgende datum afspreekt dan krijg je bij de volgende keer € 5,- korting!


Tarieven

Reiki tafelbehandeling duurt ong. 60-90 minuten

Reiki stoelbehandeling duurt ong. 35 minuten

€ 50,- per uur

€ 35,-

Reiki afstandsbehandeling via whatsapp of foto

€ 30,-

Voetreflexmassage alleen basis duurt ong. 45 minuten

Voetreflexmassage uitgebreid duurt ong. 60 minuten

€ 40,-

€ 50

Proef behandeling Reiki of voetreflexmassage duurt ong. 30 minuten

€ 30,-

Counseling

€ 50,- per uur

Wichelroede lopen, exclusief ring

€ 50,-

Evt reiskosten : € 2,50 + € 0,35 p/km


De kosten voor de workshops staan op de pagina "Workshops" bij elke workshop.

prijzen vanaf 1-1-2022


Contact:

Oase, praktijk voor Reiki, Counseling en Voetreflexmassage

Marian van Westenbrugge
Klundert

tel. 06-20 33 58 94
email: info@oasepraktijk.nl


AVG Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Om je te kunnen bereiken ten behoeve van Oase praktijk heb ik wellicht jouw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Marian van Westenbrugge
eigenaar en therapeut Oase praktijk

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email praktijk, telefonisch of op andere wijze.

Ik verwerk zonodig de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens
e-mailadres en telefoonnummer

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor doeleinden als:
onderhouden van contact
facturering
nakoming van wettelijke verplichtingen (AVG)

Je persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden. Alleen tenzij je daar zelf om vraagt cq. toestemming geeft, bijvoorbeeld in het belang van de voortgang van jouw behandeling (aan bijvoorbeeld een arts, of collega therapeut). Je verzoek wordt dan ook schriftelijk vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Twitter of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je z.s.m. een overzicht van je persoonsgegevens.

Ook kan je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018.